Teknologi møter Kreativitet

Digitur ble opprettet av Tor-Verner Guttormsen. Fokuset var til å begynne med å utvikle VR - visninger for bedrifter, nå satser Digitur i tillegg på videoproduksjon. Guttormsen har en stor interesse og kompetanse innen kreativ videoproduksjon og VR - visninger.

Kvalitet over Kvantitet

Vi tar historiefortelling gjennom bilde og lyd på alvor. Prioritering av kvalitet over kvantitet er vårt fokus, og vi forstår viktigheten av å forstå din bedrift. Med ulike visjoner og behov, setter vi oss ned for å finne løsninger som passer best.

Har du en visjon i tankene som du sliter med å formulere, eller er du usikker på hvordan du skal komme i gang? Kontakt oss via e-post eller telefon, så tar vi en samtale om din visjon og hvordan vi kan hjelpe deg.

Prosess Trinn for Trinn:
Fra Start til Distribusjon

Her er en oversikt over den typiske bookingprosessen dere kan forvente.
Vi følger ikke alt slavisk, men dette gir en god pekepinn.

1
Oppdagelsessamtale

Beskrivelse: Dette er det første skrittet i prosessen, der målet er å forstå deres behov, mål og forventninger. Under oppdagelsessamtalen utforsker vi detaljer rundt prosjektets omfang, ønsket budskap, målgruppe og eventuelle spesifikasjoner.

Mål: Klar forståelse av deres krav og målsettinger for prosjektet.

2
Utarbeidelse av forslag

Beskrivelse: Basert på informasjonen fra oppdagelsessamtalen, utarbeides et formelt forslag som inneholder detaljer om prosjektets omfang, tidsramme, kostnader og andre relevante betingelser. Forslaget fungerer som en kontraktsramme.

Mål: Presentere en klar og gjennomførbar plan som oppfyller deres behov.

3
Forproduksjonssamtale

Beskrivelse: Dette trinnet innebærer en mer detaljert diskusjon om gjennomføringen av prosjektet. Det kan inkludere diskusjoner om skript, storyboard, valg av lokasjoner, deltakelse av nøkkelpersoner, og andre detaljer knyttet til selve produksjonen.

Mål: Sørge for at alle involverte parter er på samme side med hensyn til prosjektets spesifikasjoner og detaljer.

4
Opptak

Beskrivelse: Dette er stadiet der selve videoinnspillingen finner sted. Teamet tar seg av tekniske aspekter, regi og alle nødvendige ressurser for å fange ønsket innhold i henhold til den forhåndsplanlagte strategien.

Mål: Samle høykvalitets visuelle og auditive innhold i samsvar med prosjektmålene.

5
Redigering

Beskrivelse: Etter opptaket følger redigeringsprosessen. Dette inkluderer klipping, overganger, lydredigering, fargekorrigering og eventuell grafikk eller animasjon som er nødvendig for å forbedre videoens kvalitet.

Mål: Skape en sammenhengende, engasjerende og profesjonell video i tråd med deres forventninger.

6
Distribusjonssamtale

Beskrivelse: Etter at videoen er ferdig redigert, diskuteres distribusjonsstrategien med dere. Dette kan omfatte valg av plattformer, tidspunkt for utgivelse, markedsføringsstrategier og hvordan man engasjerer målgruppen.

Mål: Planlegge og implementere en effektiv distribusjonsstrategi for å nå ønsket publikum.